TRƯỜNG MG TUỔI THƠ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG

 NĂM HỌC 2021-2022

 

TRƯỜNG MG TUỔI THƠ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG

 NĂM HỌC 2021-2022

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bình phước, Phòng GD&ĐT Lộc Ninh.

Sáng ngày 5/9/2021. Trường MG Tuổi Thơ kết kết với trường TH&THCS Lộc Khánh tiến hành tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022. Tại Hội trường UBND xã Lộc Khánh.

Buổi lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch mà vẫn đảm bảo nội dung quy định 

1/ Chào cơ, hát quốc ca

2/ Đọc thư của chủ tịch nước gởi ngành giáo dục nhân ngày khai trường

3/ Đọc diễn văn khai giảng

4/ Giáo viên phát biểu cảm xúc nhân ngày khai trường

BGH, Đại diện lãnh đạo ở địa phương, giáo viên các lớp trong nhà trường.

Buổi lễ được trực tuyến trên Goole Meet đến toàn thể giáo viên trong nhà trường cùng tham dự.

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp !

* Một số hình ảnh buổi Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bình phước, Phòng GD&ĐT Lộc Ninh.

Sáng ngày 5/9/2021. Trường MG Tuổi Thơ kết kết với trường TH&THCS Lộc Khánh tiến hành tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022. Tại Hội trường UBND xã Lộc Khánh.

Buổi lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch mà vẫn đảm bảo nội dung quy định 

1/ Chào cơ, hát quốc ca

2/ Đọc thư của chủ tịch nước gởi ngành giáo dục nhân ngày khai trường

3/ Đọc diễn văn khai giảng

4/ Giáo viên phát biểu cảm xúc nhân ngày khai trường

BGH, Đại diện lãnh đạo ở địa phương, giáo viên các lớp trong nhà trường.

Buổi lễ được trực tuyến trên Goole Meet đến toàn thể giáo viên trong nhà trường cùng tham dự.

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp !

* Một số hình ảnh buổi Lễ Khai giảng năm học 2021-2022