HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRƯỜNG MG TUỔI THƠ

NĂM HỌC: 2021 – 2022

            HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRƯỜNG MG TUỔI THƠ

NĂM HỌC: 2021 – 2022

        Ngày 13 tháng 10 năm 2021, Trường MG Tuổi Thơ đã tổ chức Hội nghị viên chức lao động bằng hình thức trực tuyến, nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết đề ra trong năm học: 2020 -2021 đồng thời xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học: 2021 - 2022.

Hội nghị rất vinh dự đón tiếp:

+ Ông: Ngô Văn Quân- P.Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lộc Ninh.

+ Ông: Đoàn Quốc Ngữ - P.CT UBND Xã Lộc Khánh

+ Bà: Vũ Thị Hương Sen- Hội trưởng hội CMHS

 Cùng với các GV-NV trong nhà trường!

 Trong bối cảnh cả nước ta đang đồng lòng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid, toàn ngành giáo dục vẫn quyết không bỏ con chữ lại phía sau; cùng nhau khắc phục những khó khăn để chào đón năm học mới 2021 – 2022. Đây là năm học tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.

Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đòi hỏi mỗi thầy cô giáo phải không ngừng tự học , tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tu dưỡng phẩm chất đạo đức và tác phong sư phạm, đảm bảo “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” để học sinh noi theo.

 Hôm nay, trường MG Tuổi Thơ long trọng

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!